Læs brancheforeningens udspil og analyser


Notat om grundfinansiering til civilsamfundet
Civilsamfundets Brancheforening har lavet et bud på objektive kriterier til en model til grundfinansiering. Kriterierne er udarbejdet med henblik på at sikre, at midlerne tildeles ansvarligt og anvendes til at understøtte organisationens drift og kerneaktiviteter. Se mere i notatet her. 

Medlemsanalyse.
Civilsamfundets Brancheforening har i forsommeren 2023 lavet en intern spørgeskemaundersøgelse med henblik på at belyse, hvor meget de ikke-varige midler tegner civilsamfundsorganisationernes økonomi, hvordan en usikker finansieringsmodel påvirker drift og medarbejdertrivsel samt hvilke administrative barrierer der opstår i mødet med banken. Se analysen her

Civilsamfundsstrategien
Civilsamfundets Brancheforening har desuden i 2021 sammen med Danske Handicaporganisationer, Frivilligrådet, Rådet for Socialt Udsatte samt FriSe været med til at udarbejde et sæt anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi, herunder en ny model for finansiering. Læs anbefalingerne her i en kort version og i fuld længde

Et civilsamfund i balance
I Civilsamfundets Brancheforening arbejder vi helt overordnet for at sikre bedre rammevilkår for frivillige civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område og sundhedsområdet i Danmark. Derfor har vi lavet et udspil til en ny model for finansiering af civilsamfundsorganisationernes indsatser.

Læs udspillet 'Et civilsamfund i balance - udspil til en ny model for finansiering'.