Velkommen til Civilsamfundets Brancheforening

I Civilsamfundets Brancheforening arbejder vi helt overordnet for at sikre bedre rammevilkår for frivillige civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område og sundhedsområdet i Danmark. Brancheforeningen kæmper for, at civilsamfundsorganisationernes behov og ønsker bliver hørt i den politiske debat og bliver taget med på råd, både når det gælder drøftelsen af organisationernes egne rammevilkår og finansiering og når store samfundsmæssige udfordringer på social- og sundhedsområdet skal løses.

Læs mere eller Kontakt os