Bliv medlem


Medlemmerne af brancheforeningen er civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område og sundhedsområdet, der er kendetegnet ved at have en sammensat økonomi og der typisk leverer ikke-visiterede ydelser, arbejder med frivillige og virker til gavn for mennesker i vanskelige livssituationer. Det er et krav for medlemskab, at organisationen samtidig er medlem af Dansk Erhverv.

Medlemskabet af Civilsamfundets Brancheforening koster mellem 10.000 og 20.000 kr. årligt + moms afhængig af organisationens størrelse. 

Vil I høre mere?
Så tag fat i sekretariatschef i Civilsamfundets Brancheforening Louise Boye Larsen på tlf. 3112 5030 eller lobl@danskerhverv.dk