Bliv medlem


Medlemmerne af brancheforeningen er civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område og sundhedsområdet, der er kendetegnet ved at have en sammensat økonomi og der typisk leverer ikke-visiterede ydelser, arbejder med frivillige og virker til gavn for mennesker i vanskelige livssituationer. Det er et krav for medlemskab, at organisationen samtidig er medlem af Dansk Erhverv.

Medlemskabet af Civilsamfundets Brancheforening koster 8.500 kr. + moms årligt.

Vil I høre mere?
Så tag fat i sekretariatschef i Civilsamfundets Brancheforening Anne Sina på 51145885 eller afs@danskerhverv.dk