Om os


Civilsamfundet har på det sociale og sundhedsmæssige område historisk spillet en betydelig rolle i udviklingen af velfærdssamfundet – og gør det den dag i dag. Som bærer af social sammenhængskraft og medborgerskab er civilsamfundet med til at realisere og forvalte udsatte borgeres rettigheder samt bidrage til løsninger af de udfordringer de står over for. Civilsamfundet ser nye muligheder, eksperimenterer med nytænkning af indsatser og skaber folkelig forankring. Vi har brug for et stærkt civilsamfund – og civilsamfundet har brug for en stærk fælles stemme.

I Civilsamfundets Brancheforening arbejder vi helt overordnet for at sikre bedre rammevilkår for frivillige civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område og sundhedsområdet i Danmark. Brancheforeningen kæmper for, at civilsamfundsorganisationernes behov og ønsker bliver hørt i den politiske debat og bliver taget med på råd, både når det gælder drøftelsen af organisationernes egne rammevilkår og finansiering og når store samfundsmæssige udfordringer på social- og sundhedsområdet skal løses.

Foreningens formål er ligeledes at facilitere et godt samarbejde organisationerne imellem om relevante dagsordener af fælles interesse og at skabe et godt netværk på tværs. I brancheforeningen sørger vi for gennem medlemsmøder, nyhedsbreve og løbende dialog at orientere medlemmerne om aktuelle politiske sager og emner af relevans for organisationerne. Vi lægger stor vægt på at have en tæt dialog med alle medlemmer og få løbende input til vores
arbejde.