Medlemmer


Følgende organisationer er medlemmer af Civilsamfundets Brancheforening pr. 1.januar 2024:

AIDS-Fondet
Bryd Tavsheden
Børnehjælpsdagen
Børns Vilkår
Danner
Dansk Blindesamfund
Danske Døves Landsforbund
Dansk Folkehjælp
Danske Handicaporganisationer
De Anbragtes Vilkår
Det Nationale Sorgcenter
Det Sociale Netværk
DRC - Dansk Flygtningehjælp
FriSe
Folkekirkens Nødhjælp
Fonden for Socialt Ansvar
Foreningen Enestående Forældre
Foreningen Grønlandske Børn
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
Forældre & Sorg
Fri af Misbrug
Fødevarebanken
HOME-START Familiekontakt Danmark
Håb i psykiatrien
Julemærkefonden
KFUK's Sociale arbejde
Kirkens Korshær
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen for Bedre Psykiatri
Lev Uden Vold
Ligeværd
LivaRehab
Lær For Livet
Læseforeningen
Mødrehjælpen
Red Barnet
Røde Kors
RådgivningsDanmark
Settlementet
Sex&Samfund
Sjældne Diagnoser 
TUBA
Ungdommens Røde Kors
Ventilen
Videnscenter for Handicap
WeShelter

Vil I også være med? Så læs mere her.