Good Governance


Bestyrelsen arbejder løbende med at sikre gode rammer for foreningen og har herunder et fokus på god ledelse i den frivillige sociale sektor.

Civilsamfundets Brancheforenings har derfor arbejdet med Frivilligrådets Good Governance-skema.

Gennemgangen af anbefalingerne kan læses her: Good Governance - Følg eller forklar - skema 2023